Aktualności

„ Wsparcie dla szkolnej strzelnicy pneumatycznej i dwubój strzelecki zorganizowane przez Regon IPA Wadowice „

Data publikacji 13.04.2017

Członkowie Regionu IPA Wadowice od kilku lat współpracują z Zespołem Szkół nr 2 im.ks.S.Staszica w Wadowicach , gdzie funkcjonują klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym . Realizując swoje cele statutowe chcą rozwijać wśród młodzieży zainteresowania związane ze strzelectwem sportowym , uczyć zasad bezpiecznego posługiwania się bronią ,propagować wśród młodzieży zasady poszanowania prawa .

Równolegle Dyrekcja szkoły podejmuje działania ze swojej strony chcąc zapewnić jak najwyższe standardy nauczania . W tym celu własnym sumptem zaadoptowała jedno z pomieszczeń szkolnych na strzelnice pneumatyczną. Nauczyciele wraz z uczniami wykonali infrastrukturę strzelnicy ( stanowiska strzeleckie, transportery tarcz, itp.). Prezydium Regionu IPA Wadowice chcąc wesprzeć działania na rzecz młodzieży podjęło Uchwałę , aby przeznaczyć środki finansowe na zakup sprzętu i materiałów do szkolenia , organizowanie szkoleń i turniejów, zakup nagród dla uczestników organizowanych turniejów.                           

W dniu 16 marca 2017 roku  w Zespole Szkół nr 2 im. Ks. Stanisława Staszica w Wadowicach odbyło się uroczyste otwarcie szkolnej strzelnicy pneumatycznej . Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali :  Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach  mł. insp. Włodzimierz Warzecha, Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński oraz Wicestarosta Wadowicki Andrzej Górecki..Podczas uroczystości członkowie Regionu IPA Wadowice : Tomasz Korzeniowski i Andrzej Cholewa przekazali Dyrekcji szkoły   karabinki i pistolety pneumatyczne, a także dodatkowy sprzęt . Powstały obiekt i sprzęt służyć będzie uczniom klas LO    o profilu policyjnym  w realizacji programu opracowanego przez Komendę Główną Policji oraz pozostałym uczniom szkoły do rozwijania swoich strzeleckich umiejętności.

Podczas w/w uroczystości zostały również wręczone nagrody w dwuboju strzeleckim . Region IPA Wadowice we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wadowicach oraz  Zespołem Szkół nr 2 im. Ks. Stanisława Staszica  w Wadowicach , mając na celu propagowanie i przeprowadzanie imprez kształcących młodzież . upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, rozwijanie współpracy w sferze sportowej , zorganizował w dniu 14 marca 2017 roku turniej strzelecki dla uczniów klas o profilu policyjnym . Brało w nim  udział 45 zawodników . Turniej miał charakter dwuboju, gdzie uczestnicy strzelali do tarcz na dystansie 10 metrów  z karabinka i pistoletu pneumatycznego. Wyniki rywalizacji:


I miejsce – Daria Gąsiorowska – klasa 3 LP
II miejsce – Szymon Pietrzak – klasa 3 LP
III miejsce – Gabriela Wiktor – klasa 1 LP

Puchary i dyplomy wręczali :Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach  mł. insp. Włodzimierz Warzecha, Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński oraz Sekretarz Regionu IPA Wadowice Andrzej Cholewa.

Sekretarz Regionu IPA Wadowice : Andrzej Cholewa

Powrót na górę strony