Z NAMI BEZPIECZNIE I EKOLOGICZNIE-FESTYN W Kielcach - Aktualności - IPA Polska

Aktualności

Z NAMI BEZPIECZNIE I EKOLOGICZNIE-FESTYN W Kielcach

Z okazji Dnia Dziecka Świętokrzyska Grupa Wojewódzka IPA (International Police Association) zorganizowała po raz trzeci w Kielcach festyn edukacyjny pod nazwą „Z nami bezpiecznie i ekologicznie. W przedsięwzięciu jako organizatorzy, udział wzięli członkowie Regionu Kielce ŚGW IPA oraz przedstawiciele świętokrzyskich policjantów na czele z Komendantem Miejskim Policji w Kielcach nadkom. Piotrem Zalewskim, a także funkcjonariusze straży granicznej, żandarmerii wojskowej, straży miejskiej oraz strażacy. W imprezie uczestniczyli uczniowie klas I-III kieleckich z kieleckich szkół podstawowych.

 Patronat honorowy objął Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak oraz Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski.

 Podczas festynu, wszyscy milusińscy mieli okazje obejrzeć specjalistyczny sprzęt służący do ratowania życia i zdrowia, a także zasiąść za kierownicę radiowozu, pobawić się w miasteczku „ruchu drogowego”, obejrzeć pokaz psiej tresury czy zagrać w gigantyczna grę planszową.  Policjanci przypomnieli najmłodszym numery alarmowe, uczyli jak bezpiecznie poruszać się po drogach, a także jak postępować w przypadkach zagrożeni. W czasie spotkania jego bohaterowie częstowani byli słodyczami oraz otrzymywali drobne upominki oraz nagrody za udział w konkursach.

W 2015 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – Świętokrzyska Grupa Wojewódzka  rozpoczęła realizację panelu edukacyjnego „Z nami bezpiecznie i ekologicznie”.

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej (klasy I-VI szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjalne).

Celem programu jest promowanie postaw proekologicznych, nauka ekologicznego
i zdrowego trybu życia, a także przekazanie podstawowych informacji na temat zasad bezpieczeństwa.

Współuczestnikami prowadzonego przez IPA Polska programu są w szczególności służby mundurowe: Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna. W działania IPA Polska zaangażowane są również instytucje i organizacje, których działalność związana jest
z zagadnieniami ekologii i bezpieczeństwa.

Panel edukacyjny, o którym mowa, nie stanowi novum w działalności IPA Polska. Począwszy od 2002 r. na terenie województwa świętokrzyskiego, wraz ze Stowarzyszeniem „Samorząd 2002” i pod patronatem prezydenta Miasta Kielce, IPA Polska prowadzi działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, ukierunkowane w głównej mierze na zagadnienia bezpieczeństwa. Robi to poprzez szereg akcji w formule festynów, spotkań czy pogadanek. Prelegenci spotykają się z ogromnym zainteresowaniem odbiorców, którzy wyrażają szczery entuzjazm tego typu wydarzeniami. Od rozpoczęcia działań edukacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego IPA Polska dotarła do ok. 10 000 dzieci
i młodzieży.

Obecnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom otaczającego nas świata, zagadnienia bezpieczeństwa zostały poszerzone o tematykę związaną z ekologią i dbaniem o środowisko. Jest to podyktowane w głównej mierze koniecznością uświadamiania najmłodszych o ich realnym wpływie na środowisko i jego stan w przyszłości.

Mając na uwadze ogromny sukces programu edukacyjnego „Z nami bezpiecznie i ekologicznie” w pierwszej połowie 2015 r. w Kielcach Zarząd IPA Polska podjął decyzję
o poszerzeniu zakresu programu i promowaniu ekologicznego stylu życia także w innych województwach.

Spotkania takie odbyły się już w woj. lubelskim i podkarpackim, kujawsko- pomorskim.    

Wymiernym efektem programu jest nawiązanie współpracy
z lokalnymi społecznościami i samorządami, co w przyszłości może przyczynić się do kontynuowania wspólnych działań edukacyjnych skierowanych do szerszej grupy odbiorców, skutkujących zwiększeniem świadomości zagrożeń w życiu codziennym oraz kształtowaniu postaw proekologicznych.

 

Tekst: R.L.

Foto- S.J./W.P. D.J.

Powrót na górę strony