Aktualności

Zapraszamy na IX Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja

Turniej ma na celu upamiętnienie bohaterstwa funkcjonariusza Policji, który rotę ślubowania wypełnił do końca. Dla środowiska policyjnego to bardzo istotne wydarzenie, kształtujące kulturę organizacyjną formacji. Turniej popularyzuje sport, a w szczególności piłkę nożną, która cieszy się niewątpliwie największym zainteresowaniem w środowisku policyjnym oraz wśród innych służb mundurowych.

Poza aspektem sportowym spotkanie ma także na celu zacieśnienie kontaktów międzynarodowych pomiędzy reprezentacjami oraz integrację formacji mundurowych.

 

Termin:

7-9 lutego 2018 roku.                                                                                                                         

 

Miejsce:

  1. Hala Sportowa Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ
    m. st. Warszawy ul. Szanajcy 17/19.   
  2. Hala Sportowa Centrum Rekreacyjno - Sportowego Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
    ul. Lindego 20.   
  3. Hala Sportowo-Widowiskowa Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo ul. Obrońców Tobruku 40.
  4. Hala Sportowa przy Zespole Szkół nr 51 im. I. Domeyki przy ul. Staffa 3/5.

 

Organizator:

Gabinet Komendanta Głównego Policji.

 

Współorganizatorzy:

Komenda Stołeczna Policji,

Centralne Biuro Śledcze Policji,

Stołeczna Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA,

Urząd Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy,

Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy,

Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

 

Patronat medialny:

Gazeta 997,

TVP

 

Skład reprezentacji:

12 zawodników w  tym  trener i  kierownik drużyny (może być zawodnikiem).

 

 

UWAGA!! W turnieju mogą brać udział tylko czynni mundurowi oraz emeryci mundurowi ze zgłoszonej do zawodów jednostki. Składy drużyn z numerem ID muszą być zatwierdzone przez dowódcę zgłoszonej jednostki. Organizator może gościnnie zaprosić do udziału w zawodach reprezentacje nie będące formacjami mundurowymi m.in. drużyny urzędów państwowych, dziennikarzy.

 

Zgłoszenie do udziału w turnieju proszę przesłać na nr faksu +48 22 601 19 04, e-mail: gp.gabinetkgp@policja.gov.pl lub pisemnie na Gabinet Komendanta Głównego Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa do 19 stycznia 2018 roku.

 

Wpisowe w kwocie 400 PLN (czterysta złotych) od drużyny krajowej i zagranicznej należy wpłacić na poniższe konto lub gotówką w dniu zawodów:

 

Stołeczna Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
- nr konto: 76 2130 0004 2001 0522 7574 0001
z dopiskiem:  „Wpisowe na Turniej im. podkom. Andrzeja Struja 2017”.

 

Komisyjne losowanie drużyn przeprowadzą organizatorzy Turnieju w siedzibie Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie w terminie do 31 stycznia 2018 roku.

 

Wyniki losowania z harmonogramem meczy grupowych przekazane będą zainteresowanym drużynom
7 lutego 2018 roku podczas spotkania organizacyjnego kierowników drużyn na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo ul. Obrońców Tobruku 40.

 

Listy uczestników zawodów z numerem na koszulce proszę przesłać na adres e-mail: gp.gabinetkgp@policja.gov.pl, bądź podać w dniu zawodów u sędziego technicznego Turnieju.

 

 

Zakwaterowanie dla drużyn biorących udział w Turnieju:

 

Best Western hotel Portos***, ul. Mangalia 3A, 02-758 Warszawa:

Koszt noclegu w pokoju 1os. ze śniadaniem: 190,00 zł brutto/doba,

Koszt noclegu w pokoju 2 os. ze śniadaniem: 210,00 zł brutto/doba.

 

Start hotel Atos**, ul. Mangalia 1, 02-758, Warszawa:

Koszt noclegu w pokoju 1os. ze śniadaniem: 135,00 zł brutto/doba,

Koszt noclegu w pokoju 2 os. ze śniadaniami: 155,00 zł brutto/doba.

 

Start hotel Aramis*, ul. Mangalia 1, 02-758, Warszawa:

Koszt noclegu w pokoju 1 os. ze śniadaniem: 120,00 zł brutto/doba,

Koszt noclegu w pokoju 2 os. ze śniadaniami: 140,00 zł brutto/doba,

Koszt noclegu w pokoju 3 os. ze śniadaniami: 160,00 zł brutto/doba.

 

Parking:

Autokar: 70,00 zł brutto/doba,

Bus: 30,00 zł brutto/doba,

Samochód osobowy: 25,00 zł/brutto/doba.

 

 

Rezerwację pokoi dla reprezentacji proszę dokonywać w: Centrum Rezerwacji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, wyłącznie pod nr tel.: +48 22 207 65 57 lub adresem e-mail: w.kwasniewska@bwportos.pl.

Rezerwacji proszę dokonać do 10 stycznia 2018 roku.

 

Dokonując  rezerwacji proszę się powoływać na „Turniej Struja 2018”.

 

 

Przyjazd drużyn z Polski i zagranicy powinien nastąpić 7 lutego 2018 roku (środa) do godz. 15.00.
 

7 lutego 2018 roku o godz. 17.00, Hali Sportowo-Widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40 odbędzie się odprawa kierowników drużyn.

 

Gala otwarcia nastąpi 7 lutego 2018 roku (środa) o godz. 19.00 w Hali Sportowo-Widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40.

 

 

Uwaga!!! Minimum po dwie osoby z każdej reprezentacji występują podczas uroczystej gali otwarcia Turnieju w umundurowaniu służbowym wyjściowym.

Dla uatrakcyjnienia gali otwarcia Turnieju mile widziane będą symbole startujących reprezentacji (flagi, chorągiewki, baloniki, czapeczki, maskotki itp.).

Ponadto w nawiązaniu do ubiegłych lat organizatorzy proszą o przekazanie od startujących
w Turnieju reprezentacji gadżetów, które zostaną przekazane na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

 

 

 

Organizator Turnieju: Andrzej Kuczyński - Koordynator Komendanta Głównego Policji
ds. organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w Policji, tel. + 48 512 105 297 lub
+ 48 22 601 29 51, e-mail: andrzej.kuczynski2@policja.gov.pl.

Powrót na górę strony