Misja stabilizacyjna w Kosowie - Aktualności - IPA Polska

Aktualności

Misja stabilizacyjna w Kosowie

W marcu br. na misję stabilizacyjną do Kosowa wyjechał asp. Marek Dziugieł, który obecnie pełni służbę na stanowisku kierowania w Wydziale Sztab Policji w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu i jest równocześnie członkiem International Police Association Wrocław. W ciągu piętnastu lat pracy przeszedł różne piony, w tym Wydział Wywiadowczy i Interwencyjny KMP Wrocław. Podstawowymi warunkami do spełnienia przez kandydata było ukończenie 25. roku życia, zaliczone przynajmniej pięć lat ciągłej służby w Policji, bardzo dobry stan zdrowia, psychologiczne predyspozycje do służby poza granicami państwa oraz znajomość języka angielskiego i posiadanie prawa jazdy.

W preferencjach dodatkowych mogło znaleźć się też np. pełnienie służby przy wykonywaniu zadań patrolowo-interwencyjnych, konwojowo-ochronnych lub w zakresie fizycznego zwalczania terroru.

            Proces rekrutacyjny składu osobowego XXVIII rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), pełniącej służbę w Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności
w Kosowie (EULEX) rozpoczęty został we wrześniu 2017 roku i przebiegał w trzech etapach. Czynnościami związanymi z przeprowadzeniem doboru policjantów zajął się kompleksowo Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.

            Pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego, któremu poddał się również asp. Marek Dziugieł, realizowany był we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji. Polegał on na zgłoszeniu Komendantowi Głównemu Policji swojego akcesu wyjazdu poprzez złożenie raportu, zawierającego oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami służby
w kontyngencie policyjnym poza granicami państwa. Wrocławski policjant oddelegowany został następnie do realizacji działań przygotowujących do tej służby zgodnie
z harmonogramem. Były to lekarskie badania specjalistyczne i laboratoryjne oraz szczepienia ochronne. Drugi etap rekrutacji bazował na rozmowie z psychologiem, zaś trzeci objął egzamin z języka angielskiego, rozmowę kwalifikacyjną, wywiad lekarski oraz test sprawności fizycznej. Predyspozycje funkcjonariusza sprawdzane były w Szkole Policji
w Słupsku, gdzie wcześniej zorganizowano kurs specjalistyczny, z naciskiem położonym na strzelanie, taktyki i zajęcia medyczne. Ostatecznej oceny kandydata dokonał zespół kwalifikacyjny powołany decyzją Komendanta Głównego Policji.

            - Już od kilku lat zamierzałem wziąć udział w misji stabilizacyjnej. Chciałem spróbować swoich sił i nauczyć się czegoś nowego. Cieszę się, że po powrocie będę mógł podzielić się z kolegami swoimi zawodowymi doświadczeniami - stwierdził asp. Marek Dziugieł. Na terenie misji w Kosowskiej Mitrowicy każdy pluton zakwaterowany zostaje
w kontenerze mieszkalnym, w trzyosobowych pokojach z klimatyzatorami. Ponadto, policjanci mają do swojej dyspozycji ogólnie dostępną świetlicę, salę telewizyjną oraz siłownię. Czas służby jest nienormowany, uzależniony od występujących potrzeb. W razie konieczności, podróże do kraju organizowane są we własnym zakresie - autokarem
z prywatnej firmy albo samolotem z linii komercyjnych. 

 

Sara Stanisz-Szachnowska

Powrót na górę strony