Uratuj misia! - akcja IPA Wieluń - Aktualności - IPA Polska

Aktualności

Uratuj misia! - akcja IPA Wieluń

Dzieci często nie odczuwają strachu i nie posiadają oporów, działają instynktownie. Z tych przyczyn należy od najmłodszych lat instruować je, jak należy zachować się w sytuacji, między innymi gdy ktoś potrzebuje pomocy. Wiedzeni tą myślą członkowie Regionu International Police Association Wieluń Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej zorganizowali cykl szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej i prewencji, skierowany do dzieci rocznego przygotowania przedszkolnego („zerówki”) z terenu powiatu wieluńskiego, pod nazwą „Uratuj misia!”. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu mł. insp. Grzegorz Libura.

Przedsięwzięcie „Uratuj misia!” skierowane zostało do dzieci z zamiarem szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy i prawidłowego zachowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Członkowie naszego Regionu podjęli decyzję o poszerzeniu zakresu szkolenia w ramach spotkań z dziećmi o zasady bezpieczeństwa w codziennym życiu i ruchu drogowego. Naszym zamiarem było jego poszerzenie nie tylko do wybranych placówek przedszkolnych, ale skierowanie do wszystkich dzieci „zerówek” z terenu powiatu wieluńskiego.

             Całość przedsięwzięcia trwała od 21.05.2018r.  do 14.06.2018r., W tym czasie odbyliśmy 17 spotkań  łącznie z około 900 dzieciakami. Każde ze spotkań miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. W czasie spotkań, po omówieniu każdego z ćwiczeń, dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy ćwicząc indywidualnie procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia, miedzy innymi w przypadku zaksztuszenia, zranienia. Wiele emocji wzbudzały ćwiczenia z zakresu resuscytacji wykonane na fantomach oraz zabezpieczenie ran poprzez bandażowanie. Na zakończenie, po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed przedstawicielem kierownictwa naszej jednostki powiatowej Policji, każde dziecko mogło otrzymać dyplom oraz  specjalnie zakupione na cele szkoleniowe między inny opaski silikonowe fluorescencyjne oraz odblaskowe z numerami alarmowymi.

             Dla prawidłowości przeprowadzenia indywidualnych ćwiczeń nieodzowna była nam pomoc, którą otrzymaliśmy od Dyrekcji i uczniów grup ratowniczych I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu oraz Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu, którym serdecznie dziękujemy!

             Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich którzy słowem, czynem pomogli nam w realizacji tego przedsięwzięcia.

Zarażeni uśmiechami i radością dzieci planujemy od września tego roku kontynuować swoje przedsięwzięcie

 

Powrót na górę strony