Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA - Aktualności - IPA Polska

Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA

14 czerwca br. na Stadionie Miejskim we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - International Police Association. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu, delegaci Regionów Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej oraz członkowie Komisji Rewizyjnej.

             Po przedstawieniu przez Przewodniczącego porządku obrad przystąpiono do uroczystego wręczenia tytułu „Zasłużony dla sekcji Polskiej IPA” Sarze Stanisz-Szachnowskiej, wieloletniej redaktor Czasopisma Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu „Dylematy Policyjne”. Było to dla niej już drugie tego typu uhonorowanie. Po raz pierwszy otrzymała je w roku 2015. Wyróżnieni zostali również listami gratulacyjnymi Paweł Jankowski - uczestnik pierwszych Igrzysk Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji „IPA Games” w Portugalii oraz Michał Sługocki, który dla członków Stowarzyszenia tłumaczy z języka angielskiego Biuletyn Sekcji Światowej IPA. W zebraniu uczestniczyli także niespodziewani goście: członkini IPA - Tracey Ward z Wielkiej Brytanii przybyła na 6. PKO Nocny Wrocław Półmaraton oraz przedstawiciele Regionu IPA Nowy Targ, z Przewodniczącym Mateuszem Kapołką na czele. 

            Zgodnie z harmonogramem, Prezes - Fryderyk Orepuk zaprezentował sprawozdanie z dotychczasowej działalności DGW IPA, omawiając problemy i osiągnięcia
w czasie trwania ostatniej kadencji. Podziękował też za pracę w Zarządzie Grupy. Po wystąpieniach Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Romana Herezo i Skarbnika - Leszka Kulika złożono wniosek o udzielenie absolutorium Prezydium Zarządu DGW Wrocław oraz dla Komisji Rewizyjnej. Pozytywny wynik głosowania był jednomyślny. Przystąpiono więc do zgłaszania kandydatur na Prezesa DGW. Ustępujący z tej funkcji Fryderyk Orepuk zaproponował osobę dotychczasowego Sekretarza - Bartłomieja Majchrzaka. Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną głosów i stwierdzeniu ważności wyborów ogłoszono, że to właśnie on zostaje wybrany na najbliższą kadencję. W swoim programowym wystąpieniu dotyczącym organizowanych w przyszłości przez Grupę przedsięwzięć, nowy Prezes podkreślił wagę powiązania ze sobą trzech aspektów, a mianowicie: międzynarodowości, służby i integracji. Zapowiedział też przeprowadzenie projektów rocznicowych - jednego w bieżącym roku, związanego z obchodami 100. lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz drugiego w 2019 roku, upamiętniającego 100. lecie powołania Policji Państwowej. W realizacji tych celów Prezesowi pomagać będzie Prezydium Zarządu, czyli Tadeusz Chołodecki - Skarbnik, Ewelina Apolinarska - Sekretarz, Artur Klimczak - Zastępca Sekretarza oraz Fryderyk Orepuk i Zbigniew Markowski - Członkowie Prezydium. Na przyszłą kadencję wybrano również Komisję Rewizyjną, którą reprezentować będą obecnie Przewodniczący - Roman Herezo oraz członkowie Komisji - Marek Miś i Rafał Gula.

            W następnym punkcie posiedzenia wyłoniono delegatów na Kongres Sekcji Polskiej IPA. Zostali nimi Bartłomiej Majchrzak, Zbigniew Markowski, Artur Klimczak, Janusz Konopnicki i Fryderyk Orepuk. Ponadto, wśród wolnych wniosków pojawiły się głosy
w sprawie zmiany sposobu dystrybucji legitymacji i gadżetów Stowarzyszenia oraz regulacji związanych z RODO. Na zakończenie, Przewodniczący zebrania - Fryderyk Orepuk, będący równocześnie Prezydentem Sekcji Polskiej IPA odczytał list przysłany przez Prezydenta Światowego International Police Association - Pierre’a-Martina Moulina i wręczył Prezesowi Bartłomiejowi Majchrzakowi medal „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” przyznany mu za działalność na rzecz Stowarzyszenia.

 

Sara Stanisz-Szachnowska

Powrót na górę strony