Wybory w Regionie IPA Chełm - Aktualności - IPA Polska

Aktualności

Wybory w Regionie IPA Chełm

25.01.2019r.,w Chełmie odbyło się Walne Zebranie Członków Regionu IPA Chełm. W zebraniu – oprócz członków Regionu – uczestniczyli przedstawiciele Prezydium Zarządu Lubelskiej GW IPA, kol. Prezes i Skarbnik. W imieniu ustępującego Prezydium, sprawozdanie z działalności w latach 2016-2019, uczestnikom zebrania przedstawił Przewodniczący kol. Grzegorz Worlicki. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebranie udzieliło absolutorium dotychczasowemu Prezydium Zarządu Regionu IPA Chełm, co pozwoliło na przeprowadzenie wyboru nowych władz.

                     
            Przewodniczącym Regionu został ponownie wybrany kol. Grzegorz WORLICKI, Sekretarzem kol. Andrzej Nowosad, Zastępcą Sekretarza kol. Grzegorz Pieczykolan, Skarbnikiem kol. Konrad Pawłoś, Członkiem Prezydium kol. Bogdan Karolczuk. 
           Spośród uczestników zebrania wybrano również 3 osobową Komisję Rewizyjną. Przewodniczącą została kol. Aneta Skrzypek, a członkami Komisji Ryszard Janowicz i Dariusz Chromik. 
           W związku ze zbliżającymi się wyborami władz Prezydium Zarządu Lubelskiej GW, wybrano również 6 delegatów Regionu IPA Chełm na Zebranie Delegatów Grupy Wojewódzkiej.
             Plany nowego Prezydium na ten rok i lata następne to dalszy rozwój Regionu, kontynuowanie współpracy z kolegami z innych Regionów IPA Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej, integracja członków i ich rodzin, działalność sportowa (szczególnie organizacja zawodów strzeleckich),                     turystyczna oraz rekreacja w szeroko pojętym mottcie naszego Stowarzyszenia „SERVO PER AMICECO” „SŁUŻYĆ POPRZEZ PRZYJAŹŃ.
 
Tekst: Piotr Wójcik
Zdjęcia: Adam Mateńko
 

 

Powrót na górę strony