WYBORY IPA 2019 W SZCZECINIE - Aktualności - IPA Polska

Aktualności

WYBORY IPA 2019 W SZCZECINIE

Zgodnie z nowym Statutem Sekcji Polskiej IPA z kwietnia 2018 r., tegoroczny wybór nowego składu Prezydium Zarządu Zachodniopomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Szczecinie objął 4 lata na kadencję 2019 - 2023.

Delegaci poszczególnych regionów IPA oraz ustępujący członkowie Prezydium, spotkali się w dniu 26. kwietnia 2019 r. na sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Gościem honorowym wyborów był kol. Piotr Wójcik - viceprezydent Sekcji Polskiej IPA oraz jednocześnie Prezes Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Lublinie, któremu bardzo dziękujemy za przybycie.

 

Kol. Robert Rzeźnik zapoznał zebranych z działalnością Zarządu za okres minionej kadencji w latach 2016 - 2019. Ponadto kol. Jerzy Widoniak jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z kontroli finansowej z ujęciem bilansu zysku  strat. Zebrani w głosowaniu jawnym udzielili ustępującemu Prezydium absolutorium.

 

W kolejnej części zebrania sprawozdawczo-wyborczego wybrano następujący skład Prezydium Zarządu ZGW IPA - Szczecin na lata 2019 - 2023 :

 

- Prezes kol. Robert Rzeźnik,

- sekretarz kol. Mariola Świątczak,

- z-ca sekretarza kol. Bożena Świątczak,

- skarbnik kol. Sławomir Pabian.

 

Komisja Rewizyjna :

 

1. Przewodniczący kol. Jerzy Widoniak

2. Członek kol. Krzysztof Wachowicz

3. Członek kol. Leszek Gawliński.

 

Ponadto wybrano kol. Mariana Walkowskiego, który będzie odpowiedzialny za sprawy Grupy w Krajowym Rejestrze Sądowym w Szczecinie. Na koniec spotkania zrobiono wspólną fotografię. Servo Per Amikeco !!!

 

 

Tekst : kol. Mariola Świątczak, autor zdjęć : kol. Michał Mayer.

Powrót na górę strony