Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Opolskiej Grupie Wojewódzkiej - Aktualności - IPA Polska

Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Opolskiej Grupie Wojewódzkiej

Data publikacji 01.10.2019

26.09.2019r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Opolskiej Grupie Wojewódzkiej. W trakcie Zebrania omówiono działalność Prezydium jak i całej Grupy. W przeprowadzonych wyborach wybrano nowe władze OGW IPA.

 

Prezes – Olga Gaida

Sekretarz – Jacek Szotek

Z-ca Sekretarza – Mirosław Moliszewski

Skarbnik – Adrian Wrzesiński

Członek Prezydium – Leszek Latusek

 

Olga Gaida podziękowała za zaufanie i wyraziła nadzieję, że nadal dla wszystkich członków Opolskiej Grupy Wojewódzkiej przewodnią myślą będzie motto „SERVO PER AMIKECO”

 

Tekst Olga Gaida

Zdjęcia Jarosław Dryszcz

Powrót na górę strony